RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA
Onko arjessasi tilanteita, joita on vaikea yksin selvittää? Onko elämässäsi arki muuttunut ja koet uuden elämäntilanteen haasteellisena?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi auttaa avaamalla uusia näkökulmia tarkastella asioita ja elämäntilannetta. Ratkaisukeskeisessä terapiassa eletään tässä hetkessä. Tulevaisuus rakentuu nykyhetkestä, toivon näkökulmasta, arvojasi kunnioittaen. Polku mahdolliseen alkaa usein mahdottomasta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia rakentuu tasavertaiselle yhteistyösuhteelle, jossa asiakkaan tavoitteilla ja toiveilla on keskeinen merkitys. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa toivon ja rohkeuden tarinat luovat siltoja huomiseen. Pienin askelin voi selviytyä suuristakin vaikeuksista. Ratkaisukeskeisessä terapiassa muutos nähdään elämän vastaanottamisena.