PALVELUT

Psykoterapiapalvelu Valopilkku (T:mi) tuottaa yksilöterapiapalveluja nuorille, aikuisille ja senioreille, vanhempien ohjausta, alustuksia, koulutusta sekä työnohjauspalvelua asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Psykoterapian tavoitteena on lievittää kärsimystä ja antaa tukea elää hyvää elämää. Terapian tavoitteena on tukea myös arjen elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien kehittymistä siten, että syntyy kokemus selviytyä haasteista tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian keskeinen ydin on mm. löytää omat voimavarat, motivaatio muutokseen sekä sosiaalinen verkosto tueksi päämäärien saavuttamiseen. Pieni muutos yhdessä haasteellisessa tilanteessa saattaa johtaa suuriin muutoksiin muillakin pulmallisilla elämän alueilla. Suurten muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan pieniä muutoksia, jotka ohjaavat kulkemaan halutun muutoksen suuntaan. Ratkaisukeskeisyydessä tulevaisuus määrittelee nykyhetken kokemista yhtä paljon kuin menneisyys, onnistuminen nähdään voimavarana, joka voi tukea selviytymistä elämässä eteenpäin, epäonnistumiset nähdään oppimiskokemuksina, jotka lisäävät arkielämän taitoja.